Groene nieuwbouw niet afdwingbaar

Geplaatst op: 22-09-2017

September 2017

Energiezuiniger bouwen dan de wet voorschrijft wel stimuleren

BARNEVELD – De gemeente Barneveld kan projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties wel stimuleren, maar niet verplichten om nul-op-de-meter-woningen en gasloze huizen te bouwen.

Dat blijkt uit een memo van het college van B en W. In de memo beschrijft het gemeentebestuur welke mogelijkheden er zijn om nieuwbouw af te dwingen die duurzamer is dan de wet voorschrijft. CDA, ChristenUnie, Pro 98 en Burger Initiatief hadden hierom gevraagd. Barneveld wil in 2050 volledig energieneutraal zijn. Dat betekent dat er net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Om die ambitieuze doelstelling te halen, is het nodig dat nieuwe huizen in ieder geval zo duurzaam mogelijk gebouwd worden. Daarbij loopt Barneveld aan tegen het feit dat de landelijke wetgeving minder ver is op dit gebied.

Zo is het nu nog wettelijk verplicht om woonwijken aan te sluiten op het gasnet. Er zijn wel manieren om toch wijken zonder een gasaansluiting aan te leggen. Zo kan de gemeente de netbeheerder ontslaan van de verplichting om een gasnet aan te leggen in een nieuwbouwwijk. Voorwaarde is wel dat er voor de wijk een warmteplan wordt opgesteld, waarin staat hoe bewoners aan energie kunnen komen om hun huis te verwarmen, te verlichten of mee te koken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de nieuwbouwwijk Bloemendal aan de noordzijde van Barneveld.