Groene lening populair!

Geplaatst op: 11-12-2017

December 2017 

BARNEVELD – Barneveldse woningbezitters lenen volop geld van de gemeente om hun huis duurzamer te maken. Daarom wil het college nog eens vijf ton beschikbaar stellen voor duurzaamheidsmaatregelen.

Het gaat bijvoorbeeld om het isoleren van de woning of de aanschaf van warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers. Woningeigenaren kunnen minimaal 2.500 en maximaal 25.000 euro lenen tegen een gunstige rente en aflossingsvoorwaarden. In 2016 werden de eerste duurzaamheidsleningen verstrekt. Sindsdien is het daarvoor benodigde fonds twee keer bijgevuld, de laatste keer in maart 2017. De vier ton die toen werd bijgestort is nu al weer op. Dat komt volgens de gemeente omdat de vraag toeneemt en woningbezitters ook steeds vaker het maximale bedrag lenen. Vooral de aanschaf van zonnepanelen is volgens de gemeente populair, maar ook de financiering van warmtepompen en nul-op-de-meter-renovaties neemt toe.

De gemeenteraad moet in december nog instemmen met het extra duurzaamheidsbudget. Als dat gebeurt, heeft de gemeente Barneveld in totaal 1,5 miljoen euro aan duurzaamheidsleningen beschikbaar gesteld.

Door de toegenomen vraag, is het bedrag dat de gemeente Barneveld beschikbaar stelt aan duurzaamheidsleningen steeds sneller uitgeleend. Op de € 300.000,- die in 2010 beschikbaar kwam, was pas in het najaar van 2016 een aanvulling van € 300.000 nodig. Vervolgens was er daarop in maart 2017 opnieuw een aanvulling nodig van € 400.000,- en nu wordt er dus opnieuw een verzoek aan de gemeenteraad gedaan voor een aanvulling van € 500.000,-. Als de gemeenteraad daarmee in december akkoord gaat, dan heeft de gemeente Barneveld in totaal € 1,5 miljoen aan duurzaamheidsleningen beschikbaar gesteld.