Goedkope woning nog schaarser

Geplaatst op: 28-03-2019

BARNEVELD – De schaarste aan goedkope huurwoningen in de gemeente Barneveld is in de afgelopen jaren toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Companen in opdracht van de gemeente.

De schaarste blijkt onder meer uit het toegenomen aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen. In 2015 ging het om gemiddeld 46 reacties per woningen, in 2018 reageerden gemiddeld 66 potentiële huurders op een vrijkomend huis. Ook werden er in 2018 minder vaak huurwoningen geweigerd door huurders.

Tekort neemt toe
Volgens Companen is het aanbod aan passende goedkope huurwoningen veel kleiner dan de potentiële vraag. Dat komt mede doordat er steeds meer mensen van buiten de regio zich hier inschrijven om een woning te bemachtigen. Om de komende jaren aan de groeiende vraag naar goedkope huurwoningen te voorzien, moeten er zo’n 34 tot 57 sociale huurwoningen per jaar bijkomen. Daar wordt al op geanticipeerd in Barneveld. De gemeente, woningstichting en huurdersvereniging spraken eerder af om tot 2021 450 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Dat zijn er gemiddeld 90 per jaar.

De onderzoekers constateren dat in de afgelopen jaren de kansen op de woningmarkt voor mensen met een laag inkomen verslechterd zijn. De economie groeit weliswaar, maar daar profiteren deze woningkopers maar beperkt van mee. Door de stijgende prijzen van koopwoningen en de aangescherpte leenregels zijn mensen met een laag inkomen zelfs meer dan voorheen aangewezen op sociale huurwoningen.

Kwetsbare groepen
Aanleiding voor het onderzoek is het opstellen van een nieuwe Huisvestingsverordening. Daarmee kan de gemeente ingrijpen in de samenstelling van de woningvoorraad en bij de verdeling van goedkope huurwoningen voorrang geven aan kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met een laag inkomen, starters of ouderen. De huidige huisvestingsverordening loopt binnenkort af. Om ook de komende jaren te sturen op de huurmarkt, moet de gemeente kunnen aantonen dat er nog steeds sprake is van schaarste op de woningmarkt. De bedoeling is dat er in de zomer van 2019 een nieuwe verordening wordt vastgesteld door de gemeente. Die heeft weer een looptijd van vier jaar.

Koopwoningen
De gemeente kan niet sturen in de woonruimteverdeling in de koopsector. Via streefpercentages oefent de gemeente wel invloed uit op de hoeveelheid goedkope woningen die gebouwd worden. In Barneveld is het doel om gemiddeld 30 procent goedkope woningen te bouwen. De gemeente maakt hier in nieuwbouwprojecten afspraken over met bouwers en projectontwikkelaars.