Extra geld voor zelfbouw

Geplaatst op: 12-11-2019

November 2019

BARNEVELD – Provincie Gelderland zet 100.000 euro extra in voor burgerinitiatieven die de haalbaarheid van hun gezamenlijke woningbouwproject willen onderzoeken. Initiatiefnemers van zulke projecten kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Naast een haalbaarheidssubsidie kan men een lening aanvragen voor de ontwikkelfase. Als een samenbouwproject haalbaar is, kan subsidie worden aangevraagd. Dit ten behoeve van voorfinanciering van de kosten in de ontwikkelfase van het project. Deze subsidie wordt toegekend in de vorm van een renteloze lening.