Energiekosten stijgen flink

Geplaatst op: 13-12-2019

NEDERLAND – Een nieuwe tegenvaller op de energierekening dreigt. Zo waarschuwt Vereniging Eigen Huis (VEH) deze maand. Reden hiervoor is een forse verhoging van de netbeheerkosten. VEH voorziet bovendien nog veel meer verhogingen de komende jaren.

De Vereniging Eigen Huis geeft een tegengeluid in de eindejaarsperiode, waarin energieleveranciers gewoontegetrouw over elkaar heen buitelen met aanbiedingen op hun energietarieven. De netbeheerders hebben namelijk aangekondigd dat de netbeheerkosten voor elektriciteit in 2022 met maar liefst 20 tot 25 procent stijgen. Ook in de jaren daarna zal die stijging doorzetten, al is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel. Dit is direct van invloed op de energiekosten van huishoudens in de gemeente Barneveld.

Wat zijn netbeheerkosten?
Netbeheerders zijn onafhankelijke bedrijven zonder winstoogmerk die ervoor zorgen dat gas en stroom bij woningen terechtkomen. De netbeheerder in deze regio is Liander. Deze bedrijven produceren zelf geen stroom of gas, maar plaatsen, beheren en onderhouden de hoogspanningsmasten, kabels, leidingen, stroomkasten en verdeelstations die daarvoor nodig zijn. Hiervoor berekenen zij netbeheerkosten die zitten verwerkt in de jaarafrekening die je ontvangt van jouw energieleverancier.

Investeringen
Gezamenlijk hebben de netbeheerders aangekondigd dat de kosten die zij voor hun diensten doorberekenen aan consumenten stijgen. Reden hiervoor zijn de investeringen in het elektra-netwerk en de ontmanteling van het gasnetwerk die nog nodig zijn om alle klimaatambities waar te maken. Onlangs werd uit een rechtszaak van landelijk netbeheerder TenneT tegen de Autoriteit Consument en Markt, die als onafhankelijke tussenpartij elk jaar voor elke netbeheerder een maximumbedrag aan netbeheerkosten vaststelt, duidelijk dat zij deze kosten mogen doorberekenen aan de consument. Hierdoor gaat het capaciteitstarief (onderdeel van de netbeheerkosten) in 2022 met ongeveer 60 euro omhoog. Onduidelijk is nog of de verhoging in stapjes vanaf 2020 wordt ingevoerd, of in een keer in 2022.

Het belastingdeel
Maar op Prinsjesdag werd toch bekend dat de energiebelasting gemiddeld 100 euro zou dalen? Energievergelijker Gaslicht.com uit Voorthuizen laat weten dat de overheid met een te laag gemiddeld energieverbruik rekent. Op basis van hun gemiddeld jaarverbruik is het belastingvoordeel ‘slechts’ 66 euro. Maar, zegt Gaslicht.com, de overheid laat daarbij de forse verhoging, à ruim 200 euro, van begin dit jaar buiten beschouwing. Per saldo ben je daardoor nog altijd fors duurder uit dan vorig jaar.
Wordt de energierekening op termijn onbetaalbaar?Bijschrift