Eind 2018 meer duidelijk over gasvrij wonen

Geplaatst op: 19-08-2018

Augustus 2018

BARNEVELD – De gemeente Barneveld start samen met Woningstichting Barneveld en netbeheerder Alliander met de verkenning van een aardgasvrij Barneveld. Ook de lokale energieambassadeurs denken hierin mee. De partijen willen samen naar de mogelijkheden kijken om bestaande woningen en gebouwen aardgasvrij te verwarmen en energieneutraal te maken. Daarbij wordt per wijk gekeken wat de beste mogelijkheden zijn, welke kosten dat met zich meebrengt en welke wijken het eerste aardgasvrij worden gemaakt. Het is de bedoeling dat eind dit jaar de verkenning gereed is. Daarna wil de gemeente samen per wijk met bewoners een concreet plan maken welke stappen nodig zijn voor een overstap naar het aardgasvrij verwarmen van woningen. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen in Barneveld aardgasvrij zijn.
30 sociale huurwoningen opgeleverd.