Brandbrief over betaalbaarheid warmtetransitie

Geplaatst op: 13-12-2019

BARNEVELD – De gemeente Barneveld wil dat het Rijk snel met subsidies en belastingmaatregelen komt om woningen op een betaalbare manier van het gas af te halen.

Dat blijkt uit een brief van het gemeentebestuur aan minister Ollongren. “Het uitvoeren van de warmtetransitie heeft een directe en grote financiële impact op burgers. Van iedereen wordt verwacht dat ze op enig moment maatregelen treffen aan hun woning. Voor de gemeente Barneveld geldt dat deze woningmaatregelen de woningeigenaren gezamenlijk naar verwachting 140 tot 270 miljoen euro gaan kosten. Het overgrote merendeel van deze kosten zullen door woningeigenaren zelf moeten worden bekostigd. Is dit voor mensen met een goed inkomen al een financiële belasting, voor mensen met een smalle beurs en middeninkomens zal dit in sommige gevallen niet of nauwelijks haalbaar zijn. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het inkomen, maar (juist)
ook naar woonlasten en de (beperkingen aan) inzetbaarheid van spaargelden”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Volgens de gemeente Barneveld moet er daarom niet alleen ingezet worden op leenconstructies (zoals het woningabonnement of gebouw gebonden financiering), maar bijvoorbeeld ook op ontzorging, belastingdifferentiatie (landelijk of lokaal) en directe financiële stimulans via subsidies. In het Klimaatakkoord is hier al 50 tot 80 miljoen euro voor gereserveerd, maar dat is volgens de gemeente Barneveld niet voldoende.