Bloemendal in beeld

Geplaatst op: 25-06-2020

De woningverkoop van nieuwbouwwijk Bloemendal nadert. De nieuwe wijk ten noorden van Barneveld wordt een groene, duurzame wijk waarin veel aandacht is voor diversiteit. Op het gebied van flora en fauna, maar zeker ook qua architectuur, de indeling van de wijk zelf en de toekomstige bewoners.Dat er voldoende animo is voor wonen in Bloemendal bleek wel tijdens de eerste informatieavonden. Hier konden toekomstige bewoners en omwonenden meedenken en meepraten over de opzet van de wijk. De ruim 1.500 woningen die de komende tien jaar in Bloemendal gebouwd worden zijn hard nodig. In 2019 is Veller afgerond en dat geldt inmiddels ook voor verschillende “inbreidingsplannen”. Geïnteresseerden merkten tijdens deze informatieavonden dat Bloemendal niet zomaar een nieuwbouwwijk wordt. Het wordt op alle mogelijke vlakken de meest diverse wijk van Barneveld.
Een toekomstbestendige wijk
“Bloemendal wordt een bijzondere wijk vanwege de groene ligging, maar zeker ook vanwege de opzet van de wijk”, vertelt Edson Brukx, beleidsmedewerker water en riolering. Hij is onderdeel van een werkgroep die zich over het masterplan van de wijk Bloemendal heeft gebogen. “Het wordt een duurzame (volledig elektrische) wijk, die qua woningen, indeling en infrastructuur toekomstbestendig moet worden. Met meer ruimte voor groen in de openbare ruimte dan we gewend zijn van wijken als De Burgt en Veller, vanwege de huidige landschappelijke structuren waaraan de wijk wordt opgehangen.” Hoe we dat terugzien? Brukx: “We gaan bijvoorbeeld de wadi’s anders inrichten. Geen strak gazon, maar een groene plek vol grassen, bloeiende kruiden en bomen. Hierdoor krijgt een wadi een andere functie dan alleen waterberging. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit, doordat insecten en dieren er voedsel en een schuilplek kunnen vinden. Tegelijk draagt al het groen bij aan de verkoeling van de woonwijk. Want hittestress bij mens en dier wordt een steeds belangrijker aandachtspunt voor ons als gemeente.”
Samen tegen klimaatverandering
In de wijk worden veel maatregelen getroffen tegen het veranderende klimaat. “We krijgen steeds vaker te maken met extreme buien en lange periodes van droogte. Daar moeten we ons als gemeente en inwoners tegen wapenen. De manier waarop we dat in Bloemendal doen, gaat verder dan we voorheen hebben gedaan. De hemelwaterafvoer gebeurt volledig bovengronds. Water wordt over de straten via greppels en sloten naar de wadi’s en een bergingsvijver in de wijk geleid. Hierdoor voorkomen we wateroverlast en blijft het grondwaterpeil continu aangevuld. Daarnaast beperken we verharding waar mogelijk en kiezen we voor alternatieven. Zo worden de parkeerplaatsen uitgevoerd in kunststofrasters waar een speciaal zaaisel doorheen groeit.” De toekomstige bewoners helpen ook een handje bij het bestrijden van wateroverlast. “Iedere woning krijgt een regenton, waarmee bij droogte de tuin kan worden gesproeid, en een ondergronds infiltratiekrat van 1 kuub waarin regenwater wordt opgeslagen en langzaam afgegeven aan het grondwater. Ook willen we groene tuinen stimuleren via tuinschetsdagen en informatieavonden door lokale hoveniers en worden (groene) luifels en sedumdaken op schuren als optie aangeboden door de ontwikkelaars.” Hoewel Bloemendal vernieuwend wordt, blijkt het ook aan te sluiten op wat mensen zoeken in een woonomgeving anno 2020. “De reacties op het bestemmingsplan waren overwegend positief. Natuurlijk zullen sommige dingen even wennen zijn. Een volledig elektrisch huis. Een ander maaibeleid – de kruidenvegetatie wordt veel hoger dan gras en zal niet overal regelmatig gemaaid worden. Maar het is bovenal een wijk van en voor de bewoners. Een plek waar je heerlijk kunt recreëren en waar kinderen kunnen spelen. Ook in het groen, want dat kan prima tegen een stootje. De bewoners moeten straks heerlijk kunnen leven en bewegen.”
Een wijk voor mens, dier en milieu
Bijzonder aan de nieuwe woonwijk is dat er in de openbare ruimte veel ruimte is voor groen. Landschapsontwerper Mark Kino: “Bloemendal wordt een woonwijk met een grote diversiteit aan bomen, planten, struiken en kruiden. Daarbij passen we de wijk in het oorspronkelijke landschap. De waterwegen, maar ook bestaande beplanting. De nieuwe aanplant wordt heel divers en draagt bij aan de biodiversiteit. Denk aan bomen die ofwel op verschillende momenten bloeien, of die prachtig verkleuren in het najaar. Zo krijg je jaarrond een mooi aanzicht in de wijk en is er voor insecten lange tijd nectar te vinden. Daarom kiezen we ook voor veel bloeiende planten. Belangrijk voor insecten als de bij en de vlinder en zij zijn op hun beurt onderdeel van een groter geheel. In het gebied komen namelijk ook dieren voor zoals vleermuizen, gier- en huiszwaluwen en de huismus, die insecten eten. Voor hen komen er allerlei nestvoorzieningen in de gevels en daken van woningen. En voor de kleine marterachtigen hebben we speciaal ingerichte ruigtes. Fijn voor de dieren, maar ook voor de mens. Het groen in de wijk wordt namelijk zo ingericht dat de bewoners er ook plezier van hebben. Want de wijk moet bovenal een fijne plek worden om in te wonen.”

Aart de Kruijf, wethouder Ruimtelijke Ordening

Participatie door de toekomstige bewoners is belangrijk voor de slagingskans van al deze groene en duurzame voorzieningen, benadrukt wethouder Aart de Kruijf. “Het openbaar gebied moet van de bewoners zelf worden. Dat is de beste garantie voor een langdurig mooie, leefbare wijk. Daarom gaan we in een vroeg stadium met de bewoners om de tekentafel zodat we samen de daadwerkelijke invulling van het groen kunnen vormgeven. Zodat mensen kunnen meedenken over de soorten bloemen en planten die geplant worden, maar ook om te stimuleren dat de tuinen passen bij wat in de openbare ruimte wordt gerealiseerd. Want ook de bewoners hebben belang bij een prachtige nieuwe woonwijk.”

Bouwfase 1: zoveel mensen, zoveel woonwensen

“De nieuwe woonwijk wordt een wijk die past binnen de groene omgeving waar we gaan bouwen”, vertelt stedenbouwkundige Anouk Dankaart-Steenblik.

“Uiteindelijk bestaat Bloemendal uit zeven woonsferen. Buurten binnen de wijk die elk hun eigen sfeer hebben. Fase 1, met ruim 400 woningen, omvat bijvoorbeeld Erven Nijkerkerweg (gevormd door deels bestaande boerenerven) en Bloemenvelden, waar de nadruk op groen ligt. Die afwisseling in aanzicht van de wijk (bebouwing versus groen) wordt doorgetrokken in de grote diversiteit aan woningen. Qua architectuur wordt de wijk heel afwisselend. In het beeldregieplan, waarmee de architecten nu aan het werk zijn, hebben we aangegeven dat we zo min mogelijk symmetrie en veel variatie zoeken, onder meer in kleur. Denk aan woonblokken in één kleur en meer diversiteit in de kleur van de baksteen en dakpannen. Dit geeft niet alleen een kleurrijk beeld met een gezellige dorpse uitstraling, maar is ook prettig voor de oriëntatie in een grote nieuwe wijk.”

Variatie komt er ook in de soorten woningen. “Er is veel behoefte aan starters- en seniorenwoningen, waar we uiteraard ook op inspelen. Toch zullen alle wooncategorieën straks goed vertegenwoordigd zijn. Van koop tot (sociale) huur, van appartement tot vrijstaand en zelfs tiny houses. Deze worden niet per categorie gebouwd, maar zoveel mogelijk gemixt. Zodat Bloemendal straks ook qua bewoners een heel diverse wijk wordt, waar men elkaar kan ontmoeten.” Fase 1 omvat ook een nieuwe vestiging van Neboplus met aanleunwoningen en de tijdelijke woningen die nu nog op de Lijsterhof staan.” Zodra de woningverkoop start, zal de gemeente hierover communiceren. Blijf op de hoogte via de projectpagina Bloemendal op www.barneveld.nl Hier kunt u zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief.

(Op de foto v.l.n.r. Mark Kino, Edson Brukx en Anouk Dankaart-Steenblik in het landschap waar Bloemendal zal verrijzen.)

OOK INTERESSANT