Barneveldse jongeren blijven vaker en langer thuis wonen

Geplaatst op: 25-08-2016

Juni 2016

BARNEVELD – Het is lekker goedkoop, je hoeft niet zelf te koken en de was wordt voor je gedaan. Dus waarom zou je op jezelf gaan wonen? Dat lijken veel jongeren in de gemeente Barneveld te denken.

 
Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat 5160 volwassen Barnevelders nog bij hun ouders thuis wonen. Dat is 27% meer dan het landelijk gemiddelde. Vooral jongens lijken moeite te hebben om het ouderlijk nest los te laten. In totaal wonen er 3090 volwassen mannen thuis, tegenover 2070 vrouwen. Het gaat vooral om studenten en jongeren die net aan het werk zijn. Maar er zijn ook een flink aantal echte ‘nestklevers’. 680 thuisblijvers zijn 30 jaar of ouder en er zijn zelfs enkele tientallen 50+ers die nog thuis wonen.
De gemiddelde leeftijd waarop jongeren uit huis gaan in Nederland, schommelt al enkele decennia rond de 22 jaar. Meisjes gaan doorgaans iets eerder op zichzelf wonen dan jongens. De laatste jaren loopt de leeftijd waarop jongeren uit huis gaan iets op. Dat heeft meerdere oorzaken. Zo blijven steeds meer studenten thuis wonen omdat ze tegenwoordig geen studiebeurs meer krijgen, maar moeten lenen. Ook speelt mee dat jongeren de laatste jaren meer moeite hebben om een baan te vinden en door strengere regels minder kunnen lenen voor een huis.

Het Nibud adviseert ouders om kostgeld te vragen aan werkende kinderen die nog thuiswonen. Het is volgens de organisatie een goede voorbereiding op een zelfstandig leven. Bovendien is het volgens het Nibud niet meer dan redelijk dat werkende kinderen meebetalen aan de hypotheek en de boodschappen.

,,Thuiswonende, werkende jongeren hebben vaak veel te besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, uitgaan of een auto. Als ze zelfstandig gaan wonen, is voor luxe-uitgaven vaak nog maar weinig ruimte. Door het betalen van kostgeld leert uw kind dat levensonderhoud geld kost”, schrijft het Nibud op haar website.

 
De budgetvoorlichtingsinstantie geeft niet aan hoe hoog het kostgeld zou moeten zijn, onder meer omdat niet iedere kostganger hetzelfde verdient. Op www.nibud.nl staat een invulschema om uit te rekenen hoeveel kostgeld redelijk is. Het Nibud raadt aan om de bedragen goed te onderbouwen en afspraken vast te leggen in een contract.

 
Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat je er samen uitkomt. In België sleepte een moeder haar 27-jarige zoon begin dit jaar voor de rechter omdat hij niet wilde betalen voor kost en inwoning. De vrouw heeft drie volwassen kinderen die een baan hebben en nog thuis wonen. Twee van hen betalen 250 euro per maand, maar de derde weigerde dat te doen. Tot verdriet van de moeder stelde de rechter de zoon in het gelijk.
– Als je 18 wordt, ben je officieel volwassen. Maar ouders blijven een onderhoudsplicht houden voor hun kinderen tot ze 21 jaar zijn. Dat betekent onder meer dat je als ouder tot die leeftijd verantwoordelijk blijft voor (de kosten van) onderdak, kleding en voedsel.
– Als je huurtoeslag hebt, kan die in gevaar komen als je kinderen lang thuis blijven wonen. De fiscus telt hun inkomen namelijk bij dat van jou op. Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt alleen het inkomen boven € 4.773. Na die leeftijd telt elke euro direct mee.
– Ook een eventuele bijstandsuitkering kan omlaag gaan als je kinderen aan het werk gaan terwijl ze nog thuis wonen.
– Als je écht van je thuiswonende zoon of dochter af wilt, mag je hem na zijn of haar 18e verjaardag uit huis zetten. De onderhoudsplicht vervalt daarmee niet.