Aantal speelplekken in Barneveld omlaag

Geplaatst op: 24-08-2016

Juni 2016

BARNEVELD – Het aantal speelplekken in de kern Barneveld wordt de komende jaren flink teruggebracht. Nu zijn dat er nog 139, het worden er 100. De kwaliteit van de speelplekken moet dan wel omhoog en er moet meer plekken komen voor jongeren.

 
Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het nieuwe speelruimtebeleidsplan van de gemeente Barneveld. Het plan schetst de grote lijnen voor de inrichting van speelplaatsen in de Barneveldse openbare ruimte tot 2025 en zal de basis vormen voor aanpassingen van speelplekken in de komende jaren.
Het plan is onder meer gebaseerd op een analyse van de huidige speelvoorzieningen, de ontwikkeling van kinderaantallen in de verschillende kernen en gesprekken met en enquêtes onder kinderen, jongeren en bewoners.

 
De gemeente Barneveld onderscheidt twee verschillende soorten speelruimten. Aan de ene kant gaat het om speciaal ingerichte speelplekken met speeltoestellen. Daarvan zijn er relatief weinig en de kwaliteit laat te wensen over. Daarnaast zijn er informele speelplekken zoals grasvelden, pleinen, bosjes en stoepen. Daarvan zijn er volgens de gemeente over het algemeen voldoende, al is er op sommige plekken te weinig ruimte voor kinderen om te ‘struinen’.

 
In het plan is ook aandacht voor jongeren. Zij hebben op dit moment te weinig plekken waar ze kunnen samenkomen. Vooral in de Burgt ontbreken volgens de gemeente zulke ruimtes. Voorstel is dan ook om het aantal ontmoetingsplekken – op afstand van huizen om overlast te voorkomen – te verhogen en de inrichting van bestaande plekken te verbeteren. In de kern Barneveld wonen een kleine 8.000 kinderen en jongeren. Met het toekomstbestendig maken van de speelruimtes is een investering van 1,5 miljoen euro gemoeid. Met het toekomstbestendig maken van speelruimtes is een investering van 1,5 miljoen euro gemoeid.