3500 nieuwe woningen tot en met 2025

Geplaatst op: 03-11-2016

November 2016

BARNEVELD – Barneveld bouwt de komende jaren stevig door. Er komen tot en met 2025 3500 nieuwe woningen bij in de gemeente Barneveld. Een flink deel daarvan bestaat uit betaalbare woningen voor lage en middeninkomens.

Dat blijkt uit de nieuwe woonvisie die het college van b&w gepresenteerd heeft. Speerpunten in die visie zijn het faciliteren van de groei van de bevolking, een passend en betaalbaar woningaanbod en verduurzaming van de woningvoorraad.

De nieuwe woningen komen met name in Barenveld en Voorthuizen. Tot en met 2021 wordt het hardst gebouwd. Dan verrijzen er jaarlijks gemiddeld 400 woningen per jaar. In de vier jaar daarna gaat het om gemiddeld 300 woningen per jaar.

Daarbij kijkt de gemeente ook nadrukkelijk naar mensen met een wat krappere portemonnee. Het aandeel sociale huur- en koopwoningen neemt flink toe. Alleen al tot 2018 komen er ruim 950 huizen bij voor mensen met lage en middeninkomens. Dat moet ervoor zorgen dat scheefhuurders kunnen doorstromen, starters sneller een plekje vinden en ook voldoende vluchtelingen gehuisvest kunnen worden.

In de woonvisie wordt ook ‘gewaarschuwd’ voor de vergrijzing die Barneveld te wachten staat. De komende tien jaar neemt het aantal oudere huishoudens met bijna 2.000 toe. Die oudere mensen moeten langer thuis blijven wonen. De woningvoorraad is daar nog niet op toegerust en de bouw van nieuwe levensloopbestendige woningen blijft ‘sterk achter’. Van alle koopwoningen is volgens de gemeente zo’n 10 procent geschikt voor mensen met een fysieke beperking. Bij huurwoningen gaat om 20 procent. Ook duurzaamheid is de komende jaren een speerpunt. Het verduurzamen van bestaande woningen is daarbij de grootste uitdaging. Barneveld wil inwoners met onder meer voorlichting, duurzaamheidsleningen en energieadvies verleiden om hun huis energiezuiniger te maken. Eilanden-Oost is een van de uitbreidingswijken van Barneveld-dorp.