‘350 huizen per jaar nodig’

Geplaatst op: 24-08-2016

Juni 2016

BARNEVELD – Er moeten in de komende jaren gemiddeld zo’n 350 tot 400 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden in Barneveld. Er is vooral vraag naar woningen in een prijsklasse tot € 350.000.

Dat blijkt uit onderzoek dat RIGO Research en Advies heeft gedaan in opdracht van de gemeente Barneveld. Volgens de onderzoekers groeit het inwoneraantal en aantal huishoudens de komende jaren nog duidelijk. De grote vraag naar woningen komt mede doordat Barneveld een relatief welgestelde gemeente is, met veel arbeidsplaatsen, een relatief geringe werkloosheid en veel zelfstandige ondernemers. Bovendien willen de meeste inwoners die verhuisplannen hebben binnen de gemeentegrenzen blijven wonen.

 
De markt voor koopwoningen blijft daardoor onverstoorbaar groot, maar ook voor de huurmarkt liggen er nog opgaven. Op basis van het landelijke woningmarktonderzoek Woon2015 is er belangstelling voor goedkope en middeldure woningen. De grootste vraag manifesteert zich echter in de prijsklassen tot € 350.000. Dit wordt volgens de gemeente Barneveld verklaard doordat zowel starters als doorstromers in grote getale aangeven uit te zien naar een (andere) woning. Behalve de belangstelling voor eengezinswoningen is er nadrukkelijk ook een markt voor appartementen (huur en koop): zo’n 25% van de totale marktvraag.

 
Nieuwe woonvisiewoonvisie2-medium
Aanleiding voor het woonderzoek is het feit dat de gemeente Barneveld een nieuwe Woonvisie opstelt. Nadat het Barneveldse college van b & w een eerste aanzet daarvoor had gedaan, konden burgers en belan
ghebbenden op maandagavond 30 mei meepraten over de nieuwe visie. Ruim 80 mensen gingen in Kulturhus De Essenburcht in Kootwijkerbroek met elkaar in discussie over knelpunten op de woningmarkt, kwaliteit in bestaande wijken, wonen en zorg, duurzaamheid in nieuwbouw en bestaande woningvoorraad en flexibel en consumentgericht bouwen.