270 mensen vinden huurwoning

Geplaatst op: 23-06-2019

Juni 2019

BARNEVELD – In 2018 hielp Woningstichting Barneveld 270 woningzoekenden aan een huurwoning. Daarnaast leverde de woningstichting 58 nieuwe energiezuinige woningen op en maakte 76 bestaande woningen energiezuiniger. Dat blijkt uit het jaarverslag van de woningstichting, dat naar eigen zeggen de druk op de woningmarkt verder zag toenemen. Het meeste geld gaf de woningstichting in 2018 uit aan het bouwen, beheren en verbeteren van huurwoningen. Ongeveer drie maanden huur ging naar de Haagse schatkist in de vorm van heffingen en belastingen. Woningstichting Barneveld heeft grote ambities voor de komende jaren. De woningstichting wil jaarlijks 130 nieuwe huurwoningen bouwen en €58 miljoen extra investeren in het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen. De financiële vooruitzichten zijn goed. Al signaleert de woningstichting gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op het kunnen realiseren van haar ambities, zoals stijgende bouwkosten, belastingen en andere overheidsheffingen.